RegulaminDrukuj

Właścicielem sklepu stacjonarnego i internetowego hotparadise.pl jest firma:

"Reflex" Edyta Rożnawska
ul. Frąckowskiego 15/59
76-200 Słupsk
NIP: 839-177-01-07

Na przesyłkach widnieją dane firmy, nie nazwa sklepu.

§ 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

a. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet oraz w punkcie sprzedaży
b. Sklep zastrzega możliwość kontaktowania się telefonicznie z osobą zamawiającą w celu potwierdzenia zamówienia oraz adresu dostawy.
c. Kupujący ma obowiązek odebrania zamówionej przesyłki „za pobraniem".
d. Klient kupujący produkty tylko dla dorosłych oświadcza, że ukończył 18 lat.
e. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www, telefonicznie lub w siedzibie firmy.
f. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
g. Wszystkie ceny podane są w złotówkach i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
h. Ceny towarów dotyczą tylko aktualnych zapasów magazynowych.
i. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub na życzenie fakturę VAT.
j. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Paczkomatów InPost , Poczty Polskiej i firmy kurierskiej DPD

§ 2 - PŁATNOŚCI

a. Możliwe są następujące formy płatności:
- Za pobraniem: gotówka dostawcy, przy odbiorze towaru w placówce poczty.
- Przelew: jak tylko pieniądze wpłyną na nasze konto, paczka jest pakowana i wysyłana. Gdy kwota nie zostanie wpłacona w ciągu 7 dni roboczych, zamówienie zostanie anulowane.
- W tytule przelewu prosimy wpisać nr zamówienia.
- płatności Internetowe - możliwość zapłaty przelewem bankowym bądź kartą kredytową.

§ 3 - DOSTAWA

a. Przy każdym towarze podany jest przybliżony czas realizacji zamówienia. Rzeczywisty czas realizacji zamówienia oraz informacje na temat dostępności towaru można uzyskać kontaktując się ze sklepem telefonicznie , e-mailem , lub prze gg
b. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów.
termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy
c. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu.
d. Przesyłki są dostarczane firmą kurierską DPD oraz Pocztą Polską i do 2 dni roboczych od momentu wysłania towaru. Wysyłka poprzez paczkomaty trwa nieco dłużej.

§ 4 - REKLAMACJE

Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji odnośnie wykonania umowy sprzedaży .
Przedsiębiorstwo P. F. Farmed Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi firmy o tym fakcie.
Określając sposób realizacji zobowiązań firmy, Klient ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną wymianę, chyba że wymiana jest niemożliwa. Jeżeli firma nie będzie w stanie wywiązać się z określonych zadań, Klient może odstąpić od umowy.
Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli zgłoszenie niezgodności towaru nastąpi w ciągu 10 dni od momentu zakupu, Klient, niezależnie od innych praw konsumenta, ma prawo żądać wymiany produktu na nowy lub zwrotu kosztów.
Jeżeli niezgodność zostanie uznana, a reklamowany towar będzie dostępny na magazynach sklepu, nowy towar zostanie wysłany w ciągu 3 dni roboczych od dostarczenia niezgodnego towaru do siedziby firmy. Jeżeli nie będzie to możliwe sklep zaproponuje nabywcy zwrot równowartość ceny produktu.

Koszt wysyłki towaru do sklepu ponosi kupujący, odesłanie reklamowanego towaru do klienta ponosi sklep.

§ 5 - ZWROT TOWARU

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu.

2. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w wypadku:
a. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), 
b. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, 
c. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

3. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest zobowiązany odesłać towar (na własny koszt) niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu w stanie niezmienionym,   chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu ) a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.

4. Zwrot należnej Użytkownikowi kwoty, zostanie dokonany przelewem ,na wskazane przez Użytkownika   konto bankowe.

§ 6 - POLITYKA PRYWATNOŚCI

a. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne.
b. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane osobom trzecim zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania oraz o ich usunięcie.

§ 7 - POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

a. Informacje znajdujące się na stronach Internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
b. Firma ‘’ Reflex ‘’Edyta Rożnawka nie odpowiada za rezultaty stosowania lub użytkowania oferowanych produktów oraz za szkody spowodowane niewłaściwym ich stosowaniem lub użytkowaniem.
c. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie wymiany dwóch zgodnych oświadczeń woli - oferty i jej akceptacji. Najpóźniej dojdzie do zawarcia umowy poprzez wysłanie oferty przez kupującego i przyjęcia zamówienia do realizacji przez sklep. Oświadczenia w tym przypadku są składane w postaci elektronicznej, za pomocą mechanizmu oprogramowania sklepu Internetowego.
d. Sklep dokłada wszelkich starań , aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością.
e. Firma ‘’ Reflex ‘’Edyta nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane w sklepie przez osoby trzecie wykorzystujące konto, e-mail, hasło Klienta lub osoby niepełnoletnie.
f. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie należącym do ‘’ Reflex ‘’Edyta

§ 8 REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.

2. Użytkownik może także dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Użytkownika i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych czy śledzenie stanu realizacji zamówienia.

3. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.

4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku gdy formularz wypełnia Konsument są to:
a. Imię i nazwisko,
b. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
c. Numer telefonu

5. Jeżeli Użytkownik jest Przedsiębiorcą do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:
a. Aktywny adres e-mail,
b. Hasło do Konta Użytkownika,
c. Firma,
d. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
e. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
f. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
g. Numer telefonu.

6. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

7. Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Użytkownik nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Użytkownika w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.

8. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.

9. Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
c. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
d. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Użytkownika,
e. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
f. Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
g. podane przez Użytkownika dane adresowe budzą obiektywne uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

10. Przez obiektywne uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 9 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jak nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

11. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Operatora Sklepu zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Użytkownika. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika.

12. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.